სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
21 მაისს, 19 საათზე ტარდება ღია კარის დღე ''პრაქტიკული ლოგისტიკის'' ტრეინინგ პროგრამაზე!
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
''London House School of English''-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში ''ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი'' გთავაზობთ აქციას ინგლისური ენა +რუსული ენა 90 ლარად 140 ნაცვლად თვეში - რეგისტრაციის ვადა 23 მაისი
უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
ჩინური ენის კურსები - ჩენტუს (Chengdu) კულტურული საზაფხულო ბანაკი (ჩინეთი)
IT სისტემური და ქსელური ადმინისტრირების კურსები - სტაჟირებით
სასერტიფიკატო კურსები სტაჟირებასთან ერთად - ტურიზმის და სასტუმროს მენეჯმენტში
კურსები ფარმაციაში, სტაჟირებითა და დასაქმებით
აქცია ზოგადი ინგლისურის კურსზე - ყველა დონე 75 ლარად თვეში
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ყველაფერი TOEFL-ის და IELTS-ის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატების შესახებ
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
Bottom
edu-guide.ge

განცხადებები

სათაური : პრაქტიკული და კომპიუტერული ბუღალტერიის ინტენსიური შემსწავლელი კურსები
ცენტრი : ინტელექტ ცენტრი
გამოქვეყნდა : 26-09-2013
ბოლო ვადა : 26-10-2013
შეავსე განაცხადი

 

 

 

 

"ინტელექტ ცენტრი" აცხადებს მსმენელთა მიღებას პრაქტიკული და კომპიუტერული

ბუღალტერიის ინტენსიურ შემსწავლელ კურსებზე.

გათვალისწინეთ! ჩვენი კურსები ორიენტირებულია ხარისხზე, თქვენ შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენს 12 წლიან გამოცდილებას, მიიღოთ პროფესიონალური დონის, პრაქტიკაზე ორიენტირებული ცოდნა და დასაქმების რეალური შანსი, სწორედ ამით გამოვირჩევით სხვებისგან.

ისწავლება:

1. საბუღალტრო აღრიცხვა და პრაქტიკული ბუღალტერია - საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. სამეწარმეო და საგადასახადო კანონმდებლობის ძირითადი საკითხები.

2. კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები - ორისი, სუპერფინი, ინფო. (არჩევით)

3. ელექტრონული დეკლარირების (www.rs.ge) შესწავლა-პრაქტიკული მაგალითებით.

4. სტაჟირება - პრაქტიკულ და კომპიუტერულ ბუღალტერიაში, რეალური ორგანიზაციების დოკუმენტების გამოყენებით.

პროგრამა გათვალისწინებულია: როგორც დამწყებთათვის, სტუდენტებისთვის, ყველა დაინტერესებული პირისთვის, ვისაც საერთოდ არ ჰქონია საბუღალტრო განათლება, ასევე მათთვის ვინც უკვე მუშაობდა ბუღალტრად, ვიდრე საერთაშორისო სტანდარტებით მოხდებოდა ბუღალტრული დოკუმენტაციების წარმოება და სურს საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით და უახლესი მეთოდებით დაეუფლოს პრაქტიკული ბუღალტერიას. ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის ბუღალტრებისთვის, არანაკლებ სასარგებლო იქნება ინდივიდუალური მეწარმეების, შპს-თვის, რაც საშუალებას მისცემს საწარმოს ხელმძღვანელებს და პარტნიორებს აკონტროლონ საწარმოს საქმიანობა და ფინანსური მდგომარეობს.

ლექციები შედგება - არა მხოლოდ თეორიული მასალებისგან,  არამედ  განიხილება და ვრცელი ადგილი აქვს დათმობილი პრაქტიკულ ამოცანებს და სავარჯიშოებს, რომლებიც ხშირად გხვდება პრაქტიკაში,  კონკრეტული ვირტუალური საწარმოს მაგალითზე – საწარმოს დაარსების დღიდან და მოიცავს ყველა იმ საბუღალტრო ოპერაციის წარმოებას და პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავებას, საგადასახადო დეკლარაციების შევსებას, რაც ევალება ბუღალტერს ერთ საანგარიშგებო წლის განმავლობაში – წლიური ფინანსური ანგარიშგების ჩათვლით.

კურსდამთავრებულები დამოუკიდებლად შეძლებენ - აწარმოონ, როგორც პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოება, საბაჟო, ნავთობპროდუქტების, უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციები, ასევე ბუღალტრული ბალანსი, ფინანსური აღრიცხვა,  მოგეაბ-ზარალის ანგარიშგება, საგადასახადო  დეკლარაციების შევსება, საგადასახადო და სამეწარმეო, სადავო საკითხების მოგვარება.

ჩვენი კუსდამთავრებულები არიან არა მხოლოდ ფიზიკური პირები, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმოამდგენლები, რომლებმაც ჩვენი კურსის გავლის შემდეგ აქტიურად გააგრძელეს მუშაობა თავიანთ ორგანიზაციაში ბუღალტერის თანამდებობაზე.

სწავლა იწყება: აპრილის ჯგუფებში

 დილის  ჯგუფებში  – 9სთ 30წთ;  11 სთ–ზე;

 დღის  ჯგუფში    – 12 სთ–დან 17 სთ–მდე;

 საღამოს  ჯგუფში – 19 სთ–ზე;

სწავლის ღირებულება  მცირერიცხოვან  ჯგუფებში  - 250 ლარი

მეცადინეობის ხანგრძლივობა 24 ლექცია

სწავლის ღირებულება  ორ კაციან ჯგუფებში - 300 ლარი

მეცადინეობის ხანგრძლივობა 24 ლექცია

სწავლის ღირებულება  ინდივიდუალურად - 400 ლარი

მეცადინეობის ხანგრძლივობა 20 ლექცია

ORIS; SUPER-FIN; INFO - კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები 

კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამების შესწავლა შესაძლებელია თეორიული ნაწილის შუა პერიოდიდან ან დამთავრებისთანავე.

დღეისათვის ფაქტიურად ბუღალტრული დოკუმენტაციის წარმოება და დამუშავება ხდება ერთერთ კომპიუტერულ პროგრამაში, რაც გაცილებით ამარტივებს ბუღალტრის საქმიანობას.

გაითვალისწინეთ, ჩვენს ცენტრში ყველა კომპიუტერული პროგრამა ისწავლება- პროგრამის განხილვის და მონაცემების დამუშავების ბაზაზე.

კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამების ღირებულება:

ორისი - ორ კაციან ჯგუფში 80 ლარი - 8 ლექცია 

ორისი - ინდივიდუალურად 100 ლარი - 8 ლექცია

სუპერფინი- ინდივიდუალურად 80 ლარი  - 8 ლექცია

სუპერფინი  - ინდივიდუალურად 100 ლარი - 8 ლექცია

ინფო- ინდივიდუალურად 90 ლარი - 6 ლექცია

ინფო - ინდივიდუალურად 120 ლარი - 6 ლექცია 

2.კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა - პირველადი  დოკუმენტაციების დამუშავებით.

სამეწარმეო საქმე:

საწარმოს წესდების პრაქტიკულად შექმნა

საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკის ჩამოყალიბება

საწარმო, რომელიც ეწევა სამ ძირითად საქმიანობას:

ა) საქონლის შეძენა-რეალიზაცია

ბ) მზა პროდუქციის წარმოება

გ) მომსახურება

საწარმო 1 წლის პირველადი დოკუმენტების შექმნა და წარმოება

1. სალაროს შემოსავლის და გასავლის ორდერები

2. საგადასახადო დავალება

3. ბანკის ოპერაციების დამუშავება

4. სახელფასო უწყისი

5. სასაქონლო ზედნადები

6. ინვოისი

7. საბაჟო დეკლარაცია

8. საწვავის აღრიცხვა

9. სამივლინებო მოწმობა
 

საწარმოს ფინანსური შედეგების გამოთვლა:

მოგება/ზარალი.

ბალანსი.

საწარმოს ყოველთვიური და ყოველწლიური დეკლარაციების შევსება და წარდგენა.

1. საშემოსავლო

2. დღგ

3. მოგება

4. ქონება

კურსის ხანგრძლივობა: 12 გაკვეთილი

ღირებულება: 200 ლარი -ინდივიდუალურად

180 ლარი- 2 კაციან ჯგუფში

დღეისათვის როგორც გამოიყენება ინტერნეტ გადარიცხვები და დეკლარაციების შევსება, ზედდებულების და ანგარიშფაქტურების ინტერნეტის მეშვეობით  წარმოება, ამას ყველაფერს ჩვენი მსმენელი გაივლის რეალური მოქმედი ბუღალტრული დოკუმენტაციის საშუალებით.

ლექციების რაოდენობა - 5 ლექცია

ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ჯგუფში შეადგენს - 50 ლარი.

 "ინტელექტ ცენტრი" გთავაზობთ

სტაჟირების პრაქტიკულ ორთვიან კურებს - დამწყები ბუღალტრებისთვის

კურსი გათვალისწინებულია: მათთვის, ვინც უკვე გაიარა თეორიული კურსები საბუღალტრო აღრიცხვაში და სურს მუშაობის დაწყება ბუღალტრად, მაგრამ არ ყოფნით შესაბამისი პრაქტიკული გამოცდილება, რათა დამოუკიდებლად აწარმოონ საბუღალტრო, საბაჟო, უცხოური ვალუტის კონვერსია-კონვერტაციის ოპერაციები და საგადასახადო დოკუმენტაცია, ან არიან ახალბედა ბუღალტრები, რომელთაც ესაჭიროებათ მეტი პრაქტიკული (თეორიული და კომპიუტერული) საბუღალტრო უნარ–ჩვევების შეძენა და პრაქტიკაში რეალიზება, ასევე მათთვის, ვინც ადრე მუშაობდა ბუღალტრად, ვიდრე საერთაშორისო სტანდარტებით მოხდებოდა ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება.

კურსის მსვლელობისას: სტაჟირების პერიოდში მსმენელი რეალურად იმუშავებს ერთერთ კომპიუტერულ პროგრამაში. პროფესიონალი სპეციალისტის დახმარებით, შეძლებს დამოუკიდებლად აწარმოოს პირველადი დოკუმენტაციის პროგრამაში შეყვანა, დალაგება, ფინანსური ანგარიშგება. მოქმედი ორგანიზაციების მაგალითზე. რეალური ბუღალტრული დოკუმენტებით გაეცნობა მოსახურების, ვაჭრობის და წარმოების სფეროს. ასევე შეისწავლის სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებების, აქტების, ინვოისების, ოქმების და ა.შ. დოკუმენტაციის შექმნას და წარმოებას.

პროგრამა მოიცავს:

 • პირველადი დოკუმენტაციის დამუშავებას;
 • სააღრიცხვო ციკლისა და ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდებს;
 • ბუღალტრული ანგარიშგების დანიშნულების განმარტებებსდა გამოყენების წესს;                                                        
 • საბანკო და სალარო ოპერაციების მოწესრიგებას;
 • სახელფასო უწყისის მომზადებას;
 • ანგარიშსწორებას მყიდველებთან და მომწოდებლებთან; (დებიტორ-კრედიტორებთან)
 • სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვას ვაჭრობა–წარმოებას, რომელიც მოიცავს პროდუქციის წარმოებასა და საწყობში საქონლის მოძრაობის აღრიცხვას და განკუთვნილია სავაჭრო და საწარმოო ორგანიზაციებისთვის;
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვას;
 • იჯარის აღრიცხვას;
 • საწვავის აღრიცხვას;
 • უცხოური ვალუტით განხორციელებულ ოპერაციებს;
 • საკუტარი კაპიტალის აღრიცხვას;
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვას;
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვას;
 • კორექტირებას საბუღალტროსა და საგადასახადო აღრიცხვიანობას შორის;
 • მოგება–ზარალის ანგარიშგების შედგენას;
 • გადასახადებსა და დეკლარაციების შევსებას;
 • ხელშეკრულებების, აქტების ჩამოყალიბებას;
 • უახლოეს ცვლილებებს სსკ–ში;
 • თეორიული მასალის ნაწილს, ტესტების და ამოცანების დამუშავებას. პრაქტიკულ სავარჯიშოებს;

კურსდამთავრებულის უპირატესობანი:

დამოუკიდებლად აწარმოებს  ორგანიზაციის საბუღალტრო საქმიანობას.

მიეცემა შესაბამისი რეკომენდაცია სამსახურში წარსადგენად.

მიიღებს კომპიუტერული პროგრამის სწავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს.

კურსის ხანგრძლივობა 2 თვე – 24 ლექცია

ღირებულება – თვეში 200 ლარი – ინდივიდუალურად

ღირებულება – თვეში 180 ლარი – 2 კაციან ჯგუფში

გაითვალისწინეთ: ვინც ჩვენთან გაივლის საბურალტრო აღრიცხვის და პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსებს, მათთვის  სტაჟირების  ერთთვიანი კურსი საკმარისი იქნება, ვინაიდან მათ უკვე ექნებათ მიღებული გარკვეული პრაქტიკული ცოდნა.

ახალბედა დამწყები და უკვე მოქმედი  ბუღალტრებისთვის საათობრივი კონსულტაცია , როგორც თეორიულ მასალაში, ასევე საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამებში.

ერთი კონსულტაციის – ღირებულება – 20 ლარი

ასევე შესაძლებელია დამწყები და მოქმედი ბუღალტრებისთვის კონსულტაციები თავისივე ბუღალტრულ დოკუმენტების საშუალებით.

ერთი კონსულტაციის – ღირებულება – 25 ლარი

კურსის დასრულებისას  მსმენელებს გადაეცემათ ქართულ და ინგლისურ ენოვანი სერტიფიკატი!

"ინტელექტ ცენტრი" აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა კომპანიასთან და საუკეთესო კურსდამთავრებულებს აგზავნის სტაჟირებაზე. მსმენელებს კურსის ბოლოს ჩაუტარდებათ შესაბამისი ტესტირება, გამორჩეულებს რეკომენდაციას მისცემს პედაგოგი და მათ CV-ს იტოვებს ,,ინტელექტ ცენტრის” ბაზაში, დამკვეთი კომპანიისგან სტაჟიორის ან კადრის მოთხოვნისთანავე ხდება მათი მონაცემების გაგზავნა. სადაც მიიღებენ რეალურ პრაქტიკას და აქტიურად გამოიყენებენ ჩვენთან მიღებულ ცოდნას. ვაკანსიის შემთხვევაში კი მათ უფრო მეტი შანსი ექნებათ, რომ დასაქმდნენ იმავე კომპანიაში.

             დაინტერესებულმა პირებმა შეგიძლიათ ჩვენი ვებ გვერდიდან

www.intelc.ge  გამოგზავნოთ მსმენელის ფორმა რეგისტრაციისათვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის: აღმაშენებლის 154, მე-4 სართ, მწვანე ოფისის შენობა, დანიური სახლის გვერდით.
ტელ: 292 72 18;  593 61 82 12
ვებ–გვერდი: www.intelc.ge
ელ–ფოსტა: nino@intelc.ge; intellectcenter@yahoo.com

ნინო მღებრიშვილი - სასწავლო ცენტრის მენეჯერი

გაუზიარე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My status
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით