სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
ჩინური ენის კურსები - ჩენტუს (Chengdu) კულტურული საზაფხულო ბანაკი (ჩინეთი)
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ საზაფხულო ფასდაკლებას
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
''London House School of English''-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში ''ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი'' გთავაზობთ აქციას ინგლისური ენა +რუსული ენა 90 ლარად 140 ნაცვლად თვეში - რეგისტრაციის ვადა 10 ივნისი
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
IT სისტემური და ქსელური ადმინისტრირების კურსები - სტაჟირებით
სასერტიფიკატო კურსები სტაჟირებასთან ერთად - ტურიზმის და სასტუმროს მენეჯმენტში
კურსები ფარმაციაში, სტაჟირებითა და დასაქმებით
აქცია ზოგადი ინგლისურის კურსზე - ყველა დონე 75 ლარად თვეში
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
Bottom
edu-guide.ge

განცხადებები

სათაური : უფასო ტრენინგები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის
ცენტრი : ევროპული ცენტრი
გამოქვეყნდა : 30-04-2013
ბოლო ვადა : 05-05-2013
შეავსე განაცხადი

უფასო ტრენინგები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის !! თბილისი, რეგიონები

პრაქტიკული სემინარები ინგლისური ენის მასწავლებლებისათვის!

"ევროპული ცენტრი" გთავაზობთ ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის ტრენინგს ინგლისურ ენასა და მეთოდიკაში ქ. გორი, ქ. ქუთაისში, ქ. მარტვილში, ქ. ჯვარში, ქ. ბათუმში და ქ. თბილისში .

ეს პროგრამა შემუშავდა მათთვის, ვინც:

უკვე ასწავლის, მაგრამ სურს მიიღოს საერთაშორისოდ აღიარებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერთიფიკატი, გააძლიეროს თავისი კარიერა, გაიღრმავოს სწავლების გამოცდილება. კურსის მიზანია მოამზადოს მასწავლებლები ბავშვებისა და მოზარდების სწავლებისთვის, მიაწოდოს მათ უახლესი მეთოდური ინფორმაცია. ასევე, კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც უკვე აქვს სწავლების გამოცდილება (შეასაძლებელია გამოცდილების გარეშე) და საჭიროებს დამატებით სპეციფიურ ტრეინინგს.

ტრენინგ-პროგრამა დაეხმრება პედაგოგებს პროფესიულ წინსვლაში, კერძოდ, ისინი შეისწავლიან და გაიღრმავებენ თანამერდოვე ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკას, მოემზადებიან მასწავლებელთა საერთაშორისო სასერთიფიკაციო ადგილობრივი და მსოფლიოში აღიარებული TKT გამოცდისთვის. ტრენინგების შემდგომ პედაგოგებს გადაეცათ ევროპული ცენტრის სერტიფიკატი.

პედაგოგთა ტრენინგები ევროპული ცენტრის ორგანიზებით გრძელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით.

აღნიშნული პროგრამა მოიცავს 3 ძირითად მოდულს.

პროგრამის ხანგძლივობა: 15 სრული საათი (1 მოდული მოიცავს  5 საათიან ტრეინინგს ).

მიმდინარეობს პედაგოგთა რეგისტრაცია,  აპრილის თვეში ჩატარდება ტრენინგები:

(პირველი ეტაპი/მოდული)

ქ. გორი - 15 აპრილი (გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 12:00)

ქ. ქუთაისი - 16 აპრილი (ქუთაისის უნივერსიტეტი, აკ.  წერეთლის 13, ევროპული ცენტრის ოფისი)

ქ. მარტვილი - 17 აპრილი (ჩატარების ადგილი დაკონკრეტდება)

ქ. ჯვარი - 18 აპრილი (არასამთავრობო ორგანიზაცია DVV, 12:00)

ქ. ბათუმი - 20 აპრილი (ჯავახიშვილის 3ა, ევროპული ცენტრის ოფისი)

მეორე ეტაპის ტრენინგები ჩაუტარდებათ პირებს რომლებიც ესწრებოდნენ პირველ ეტაპს თებერვლის თვეში:

14 აპრილი - ქ. თბილისი, კოსტავას 67 - სათაო ოფისი

21 აპრილი - ქ. ბათუმი (ჯავახიშვილის 3ა, ევროპული ცენტრის ოფისი)

22 აპრილი - ქ. ქუთაისი  (ქუთაისის უნივერსიტეტი, აკ.  წერეთლის 13, ევროპული ცენტრის ოფისი)

გაითვალისწინეთ, რომ ტრენინგები არის უფასო, მხოლოდ სასწავლო მასალების, წიგნებისა და სერტიფიკატის ღირებულებას 35 ლარის ოდენობით იხდის პედაგოგი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

მსურველებმა რეგისტრაციისათვის და დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში დარეკეთ: მობ.:    568 70 11 77, 555 51 01 06 ან შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა (აუცილებლად მიუთითეთ ტრენინგის დასახელება და ქალაქი): http://www.facebook.com/www.pdcgeo.ge.Tbilisi/app_181707245252719

ვებ-გვერდი:  www.pdcgeo.ge

Facebook: www.facebook.com/pdcgeo.ge.Tbilisi

გაუზიარე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My status
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით