სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
2015 წლის 23 მარტიდან 5 აპრილის ჩათვლით მიმდინარეობს რეგისტრაცია საგაზაფხულო სესიებისთვის
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ აქციას! დარეგისტრირდით 10 აპრილის ჩათვლით და მოიპოვეთ ფასდაკლება ინგლისური ენის კურსებზე + რუსული ენის კურსი
ISET - ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მეთოდის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი
საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი სერთიფიცირებული ინტენსიური კურსი
3 თვიანი კომპლექსური სერთიფიცირებული პროგრამა ადვოკატის უნარ-ჩვევებში
აქცია ზოგადი ინგლისურის კურსზე
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
MBA25 in Tbilisi
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ყველაფერი TOEFL-ის და IELTS-ის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატების შესახებ
შეისწავლე 2 ენა ერთის ფასად
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
Bottom
edu-guide.ge

განცხადებები

სათაური : საბანკო საქმის შემსწავლელი კურსები
ცენტრი : ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი - GCEC
გამოქვეყნდა : 01-08-2013
ბოლო ვადა : 23-08-2013
შეავსე განაცხადი

ქართულ-კანადური საგანმანათლებლო ცენტრი აცხადებს ტრენინგს საბანკო საქმეში (ბანკში სტაჟირებით).

კურსს უძღვება თიბისი ბანკის ცენტრალური ფილიალის დირექტორი ქალბათონი ხათუნა ლობჟანიძე.

კურსის მიზანი: მსმენელს მისცეს საბანკო საქმიანობის მთავარი პრინციპების ზოგადი  ცოდნა თეორიულ და პრაქტიკულ საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, მსმენელმა გააცნობიეროს საქართველოს საკრედიტო სისტემის სტრუქტურა და  საბანკო სისტემაში მუშაობის მეთოდები, შეისწავლოს საბანკო ტერმინოლოგია, გაარკვიოს საბანკო პროდუქტების სარგებლიანობის და მახასიათებლების რაობა, შეისწავლოს საბანკო პროდუქტების გაყიდვების და კლიენტების მომსახურების პროცესები, შეძლოს საბანკო სექტორის მონაცემების შეგროვება, განმარტება, ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის ჩმოყალიბება.

მომზადების მაღალი დონის უზრუნველსაყოფად, ტრეინინგებზე სწავლის პერიოდში ხორციელდება თეორიული კურსის ათვისებასთან ერთად პრაქტიკული სავარჯოშოებისა და ქეისების განხილვა, ამავე დროს მიღებული ცოდნის შემოწმების მიზნით მსმენელებს ჩაუტარდებათ ტესტირება.


საბანკო სწავლების კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მსმენელს ექნება შესაძლებლობა აიმაღლოს კვალიფიკაცია და გაზარდოს საკუთარი დასაქმების შანსი საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებებში.

წარმატებულ მსმენელებს აქვთ დასაქმების დიდი შანსი!

ზოგადი თემატიკა:

 • თანამედროვე საკრედიტო სისტემა საქართველოში
 • საქართველოს საბანკო სექტორი და მოქმედი საბანკო კანონმდებლობა
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის ფუნქციები
 • კომერციული ბანკების და მათი ფილიალების შექმნის წესი, სტრუქტურა, საქმიანობის პრინციპები და ფუნქციები
 • ბანკის ფინანსური ანგარიშგებები: ბალანსი, მოგება-ზარალის უწყისი
 • მომხმარებელთა უფლებების დაცვა
 • უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობა
 • ანგარიშების გახნა ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის
 • ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების სახეები
 • სადეპოზიტო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის
 • კომერციული ბანკების ლიკვიდობის მართვა
 • საკრედიტო პროდუქტები ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის
 • დაკრედიტების პროცესი, რისკების მართვა, აქტივების შესაძლო დანაკარგების რეზერვები
 • კომერციული ბანკებისა და სადაზღვევო კომპანიების ურთიერთობა: სიცოცხლის, ქონების და ავტომანქანის  დაზღვევა იპოთეკურ, სამომხმარებლო და ავტოსესხებზე
 • სადებეტო და საკრედიტო პლასტიკური ბარათები
 • დისტანციური საბანკო სერვისები: ინტერნეტ-ბანკი, მობაილ-ბანკი
 • საბანკო პროდუქტების გაყიდვების მეთოდები
 • მომხმარებელთან ურთიერთობის ზოგადი სტანდარტები

კურსის ხანგრძლივობა: ექვსი კვირა  ( სტაჟირებით)
კურსის ღირებულება: 100 ლარი.

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო ლიტერატურით.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი, ცნობა ბანკიდან და რეკომენდაცია წარმატებულ მსმენელებზე.

დაგვიკავშირდით:
მის.: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 7 (მეტრო "სამედიცინოსთან", "სუპერის" თავზე)
ტელ.: 2 183806, 551 171690
ელ-ფოსტა: info@gceducentre.com
ვებ-გვერდი: http://www.gceducentre.com

გაუზიარე
 
 
 
 
 
 
 
My status
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით