სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
21 მაისს, 19 საათზე ტარდება ღია კარის დღე ''პრაქტიკული ლოგისტიკის'' ტრეინინგ პროგრამაზე!
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
''London House School of English''-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში ''ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი'' გთავაზობთ აქციას ინგლისური ენა +რუსული ენა 90 ლარად 140 ნაცვლად თვეში - რეგისტრაციის ვადა 23 მაისი
უცხო ენის კურსები - კვირაში ერთხელ გაკვეთილს ჩაატარებენ უცხოელი პედაგოგები
ჩინური ენის კურსები - ჩენტუს (Chengdu) კულტურული საზაფხულო ბანაკი (ჩინეთი)
IT სისტემური და ქსელური ადმინისტრირების კურსები - სტაჟირებით
სასერტიფიკატო კურსები სტაჟირებასთან ერთად - ტურიზმის და სასტუმროს მენეჯმენტში
კურსები ფარმაციაში, სტაჟირებითა და დასაქმებით
აქცია ზოგადი ინგლისურის კურსზე - ყველა დონე 75 ლარად თვეში
საზღვარგარეთ სწავლისა და სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადება/კონსულტაცია
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
უფასო საინფორმაციო სემინარი თემაზე ყველაფერი TOEFL-ის და IELTS-ის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერთიფიკატების შესახებ
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
რუსული ენის კურსები - თვეში 50 ლარად
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
Bottom
edu-guide.ge

განცხადებები

სათაური : ენის კურსები (ინგლისური, რუსული, იტალიური, ფრანგული, ესპანური, გერმანული, თურქული, ქართული უცხოელებისათვის, რუსული უცხოელებისათვის)
ცენტრი : One World
გამოქვეყნდა : 01-03-2012
ბოლო ვადა : 01-01-1970
შეავსე განაცხადი

 

 

პროგრამის აღწერა:

პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი One World გთავაზობთ ენების შემსწავლელ კურსებს:

ინგლისური, რუსული, იტალიური, ფრანგული, ესპანური, გერმანული, თურქული, ქართული უცხოელებისათვის, რუსული უცხოელებისათვის

 • ინგლისური ენის სწრაფშემსწავლელი კურსი: დამწყები, ელემენტალური, დაბალი საშუალო – არ არის საშინაო დავალებაზე ორიენტირებული, მიზნად ისახავს  კომუნიკაციის, კითხვის, წერის, მოსმენის უნარის გაუმჯობესებას, განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ინგლისური ენის შესწავლა ან დონის ამაღლება სურს. მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად გამოიყენება ვიდეო და აუდიო მასალა

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ, ხანგრძლივობა – 2 საათი,
კურსის ხანგრძლივობა – 2,5 თვე
კურსის გადასახადი – 250 ლარი

 • ზოგადი ინგლისური: საშუალო, მაღალი საშუალო, უმაღლესი
  სტუდენტები მიიღებიან ტესტირების საფუძველზე გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ, ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი:
საშუალო დონე – 110 ლარი თვეში
მაღალი საშუალო – 115 ლარი თვეში
უმაღლესი – 115 ლარი თვეში

 • კომბინირებული კლასი  – საშუალო, მაღალი საშუალო, უმაღლესი

კვირაში 4 საათი ქართველი პედაგოგი და  2 საათი – ინგლისელი
გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი
გადასახადი – 130 ლარი თვეში

 • სასაუბრო ინგლისური – პედაგოგი – Andrew Webb
  კურსი მიზნად ისახავს ინგლისურ ენაზე მეტყველების უნარის გაუმჯობესებას, შესაძლოს ხდის უცხოელებთან საუბრის დროს სხარტი და ადექვატური პასუხების გაცემას, დაგეხმარებათ წარმოაჩინოთ თქვენი თავი და ასევე თქვენი საქმიანობა მაღალ დონეზე. მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად გამოიყენება სხვადასხვა ხერხი: საუბრები სხვადასხვა თემებზე ინგლისელ პედაგოგთან, მოკლე ფილმების ჩვენება და მათი ანალიზი, აუდიო და ვიდეო მასალა, ასევე მოსმენის უნარის გაუმჯობესებისა და გამახვილებისათვის ჩართულია განსაკუთრებული მეთოდი, რომელიც ცნობილი როკ და პოპ მომღერლების სიმღერების ტექსტების ჩაწერას და მათ გამეორებას გულისხმობს.

კურსის ხანგრძლივობა  - 1 თვე (24 –  26 საათი)
მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ, გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი
ჯგუფური მეცადინეობა  - 10 კაცი
მოითხოვება მყარი საშუალო დონე
კურსის  საფასური – 160 ლარი

 • აერთაშორისო სადიპლომო სატრენინგო კურს ინგლისურ ენაში (უმაღლესი დონე):
  პრაქტიკული კურსი, მოკლე მოთხრობებისა და  სტატიების  ანალიზი, ესსეს წერა, პრეზენტაციები, დისკუსიები.

კურსის ხანგრძლივობა - 5 თვე
გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3 ჯერ
გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი
კურსის საფასური: 1 თვე 155 ლარი

პროგრამა შეთანხმებულია კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯთან.

დიპლომები გაიცემა კემბრიჯის საერთაშორისო კოლეჯის მიერ.

 • ბიზნეს ინგლისური

 კურსის ხანგრძლივობა 3 თვე

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2 ჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი 1 თვე 130 ლარი

მოითხოვება ინგლისურის ენის საშუალო დონე

        გაიცემა სერტიფიკატი

 • TOEFL მოსამზადებელი კურსი

კურსის ხანგრძლივობა 1–2 თვე

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი  1 თვე 160 ლარი

სტუდენტების რაოდენობა– 5

მოითხოვება ინგლისურის მაღალი დონე

 • IELTS  - მოსამზადებელი კურსი

კურსის ხანგრძლივობა 1–2 თვე

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი  1 თვე 160 ლარი

სტუდენტების რაოდენობა – 5

მოითხოვება ინგლისურის  მაღალი დონე

 • FCE/B2 დონე – მოსამზადებელი კურსი

კურსის ხანგრძლივობა 3  თვე

გაკვეთილები ტარდება კვირაში 3–ჯერ

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 2 საათი

გადასახადი –  1 თვე 130 ლარი

სტუდენტების რაოდნობა – 8

მოითხოვება ინგლისურის  საშუალო დონე

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
პროფესიული მომზადებისა და განათლების ცენტრი
One World

მისამართი: თბილისი, რ. ერისთავის ქ. 12 ( ვაკე, მრგვალი ბაღი)
ტელ/ფაქსი: 22 55 95
MAGTIFIX: 8 90 23 55 95
მობილური: 8 99 18 11 99, 8 95 91 19 41
ელ–ფოსტა: contact@oneworld.ge, oneworld_center@yahoo.com
ვებ–გვერდი: www.oneworld.ge 

გაუზიარე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My status
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით