სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books სტიპენდიები scholarship Education განათლება სწავლა საზღვარგარეთ study abroad გაცვლითი პროგრამები exchange programs საზაფხულო სკოლები summer schools უფასო ტრეინინგები free trainings საერთაშორისო პროგრამები international programs ტრეინინგები trainings სასწავლო კურსები study courses კონფერენციები conferences კონკურსები contests სტაჟირება internships გრანტები grants ბაკალავრიატი bachelor programs საბაკალავრო პროგრამები მაგისტრატურა master programs სამაგისტრო პროგრამები უცხო ენები foreign languages ბუღალტერია accounting დოქტურანტურა Phd programs სადოქტორო პროგრამები ბუღალტერია accounting ფინანსური აღრიცხვა financial accounting მართვა management კომპიუტერული პროგრამები computer programs ბიზნესი business მენეჯმენტი management ადამიანური რესურების მართვა human resources management ლიდერობა leadership ბიზნესის უნარ–ჩვევები business skills მოლაპარაკებები negotiation მარკეტინგი marketing რეკლამა advertising PR და ბრენდინგი PR and branding სამართლის პროგრამები law programs ბიზნეს კანონმდებლობა business law დიზაინი design არქიტექტურა architecture ფოტოხელოვნება photoart საბანკო საქმე banking სადაზღვევო საქმე insurance საგადასახადო საქმე taxes ტურიზმის მენეჯმენტი tourism management სასტუმრო hotel business სარესტორნე საქმე restaurant business სახელმწიფო მართვა ჟურნალისტიკა journalism მედიცინა medicine ფარმაცევტიკა pharmacy ფსიქოლოგია psycology სოციოლოგია sociology ხელოვნება art სპორტი sport პროფესიული სასწავლო კურსები professional study courses სტაჟირებები internships სტატიები article წიგნები books
დაიწყო მსმენელთა მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა ORIS-ის შესასწავლად საერთაშორისო სტანდარტებით და გთავაზობთ ფასდაკლებას
Cinema 4D პროგრამის შესმსწავლელი კურსი უპრეცენდენტო ფასდაკლებით
ცხადდება ვაკანსია უმაღლესი სასწავლებლების იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გადმოსვლა და სწავლის გაგრძელება 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე( ბიზნესის ადმინისტრირება, ტურიზმი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა)
ბრიტანულ-ამერიკული ცენტრი გთავაზობთ აქციას! დარეგისტრირდით 10 თებერვლის ჩათვლით და მოიპოვეთ ფასდაკლება ინგლისური ენის კურსებზე + რუსული ენის კურსი
საერთაშორისო განათლების გამოფენა
გრანტები და სტიპენდიები 2015-2016 სასწავლო წლისათვის
საზღვარგარეთ სტიპენდიების მოპოვების მსურველთათვის დოკუმენტაციის მომზადებაში დახმარება
ინგლისური ენის შესწავლა უცხოელ სპეციალისტთან
რატომ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი?
სამმაგი სერტიფიკატის პროგრამა და ერთ წლიანი პრაქტიკა
სწავლა ლონდონში - სტიპენდიები - Scholarships ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად ბიზნესისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში
იაპონური ენის კურსები
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები
Bottom
edu-guide.ge

უმაღლესი სასწავლებლები

მასკი - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ხელოვნების ფაკულტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სამართლის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი, ინფორმატიკის ფაკულტეტი


 

ჩვენს შესახებ:
მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი, 2009 წლიდან უკვე ''საერთაშორისო უნივერსიტეტი მასკი'', დაარსდა 2002 წელს. თავდაპირველად ინსტიტუტში უმთავრესი მიმართულებები იყო ჟურნალისტიკა (პრესა, ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა, ინტერნეტ ჟურნალისტიკა) და სარეჟისორო ხელოვნება (თეატრი, ტელევიზია, კინო). მომდევნო წლებში ინსტიტუტში დაინერგა და განვითარდა ახალი სპეციალობები:
* საზოგადოებრივი ურთიერთობები (PR),
* სამართალმცოდნეობა,
* ეკონომიკური ურთიერთობები.

ამის პარალელურად, რექტორის გადაწყვეტილებით, მოხდა ახალი და ძველი სპეციალობების ერთმანეთთან შერწყმაც, რაც მრავალდარგოვანი სპეციალისტების გამოშვების საშუალებას იძლეოდა. შეიქმნა ახალი მიმართულებები:
* ჟურნალისტიკა და PR,
* ჟურნალისტიკა და სამართალმცოდნეობა,
*ჟურნალისტიკა და ეკონომიკური ურთიერთობები.

ამგვარი სპეციალიზაცია სტუდენტებს საშუალებას აძლევს ჟურნალისტიკის პარალელურად დაეუფლონ დამატებით სპეციალობას.

ფაკულტეტები:
1. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
2. ხელოვნების ფაკულტეტი;
3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
4. სამართლის ფაკულტეტი;
5. ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი;
6. ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

დღეს ინსტიტუტში სწავლება მიმდინარეობს 6 ფაკულტეტის 22 სპეციალობაზე.

მიზანი
* კონკურენტუნარიანი, ფართო ინტელექტისა და მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე სპეციალისტების მომზადება.
* სტუდენტებისთვის პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება

სწავლების პრიორიტეტები:
* თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზი
* ბიზნესხედვის განვითარება
* დასაქმებისა და თვითდასაქმების პერსპექტივა

"მასკის" სტუდენტების განკარგულებაშია:
* კეთილმოწყობილი, ახლადგარემონტებული, თანამედროვე ინვენტარით მოწყობილი, შენობა ქალაქის ცენტრში;
* კომფორტული სამკითხველო დარბაზები და მდიდარი ბიბლიოთეკა (ელექტრონული რესურსებით, უნიკალური თანამედროვე და კლასიკური წიგნებით ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე).
* უახლესი კომპიუტერებით აღჭურვილი კომპიუტერული კლასები, სადაც სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ისრაგებლონ ინტერნეტით, გაეცნონ "მასკის" ელექტრონულ ბიბლიოთეკას, შეისწავლონ საოფისე და გრაფიკული პროგრამები, გააკეთონ და "მასკის" საიტზე განათავსონ საკუთარი ვებ-გვერდები, მოამზადონ და გამოსცენ "მასკის" საინფორმაციო ინტერნეტ-ბიულეტენი;
* "მასკი"–ს სატელევიზიო სტუდია, რომელიც აღჭურვილია უახლესი ციფრული ვიდეოგადამღები და ვიდეოსამონტაჟო აპარატურით. სტუდიის ბაზაზე სტუდენტები პირველი კურსიდანვე ამზადებენ სიუჟეტებს, სატელევიზიო გადაცემებს, სტუდენტურ ფიმებს, საკურსო ნამუშევრებს.
* "მასკი"–ს სტუდენტური თეატრი.

"მასკი"-ში ლექციებს კითხულობენ გამოჩენილი პროფესორები, მაღალი დონის ექსპერტ-სპეცილისტები, მათ შორის: სანდრო ვახტანგოვი, გოგი ქავთარაძე, მერაბ კოკოჩაშვილი, ნინელი ჭანკვეტაძე, გია აბესალაშვილი, ალექსანდრე ჩიკვაიძე, ნუგზარ დუჩიძე, მარიამ ცაცანაშვილი, გივი ბოლოთაშვილი, ედიშერ ჭელიძე, რეზო სირაძე, გრივერ ფარულავა, კოტე აბულაძე, რეზო ბალანჩივაძე, ნიკა კვარაცხელია, თამაზ ებანოიძე და სხვები.

ტრენინგისა და სწავლების ცენტრი:
მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტში მოქმედებს ”ტრენინგისა და სწავლების ცენტრი”. ტრენინგები გათვლილია მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათის, ასევე ყველა ასაკისა და პროფესიის პიროვნებისათვის.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კურსები სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ პირებს დაეხმარება კვალიფიკაციის ამაღლებაში, ხოლო უმუშევრებს - შემდგომი დასაქმებისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში.

ტრენინგებს უძღვებიან ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებლებლები ასვე მაღალი დონის მოწვეული ტრენერები.

მიმდინარე ტრენინგები და მასტერკლასები:
1. ტრენინგი ბიზნეს სამართალში
2. ტრენინგი ბიზნეს ინგლისურში
3. ტრენინგი ინგლისურს ენაში
4. ტრენინგი ბიზნეს რუსულში
5. ტრენინგი რუსულ ენაში
6. ტრენინგი: ევროკავშირის სტრუქტურა და პოლიტიკა
7. კომპიუტერის კურსები

ინსტიტუტის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს საიტზე, ან დაგვიკავშირდეთ.

საკონტაქტო ინფორმაცა:
მასკი - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი
მის: თბილისი. თაბუკაშვილის 3ა.
(ყოფილ "კოლმეურნეობის მოედანთან")
ტელ: 92 24 41; 92 25 41; 36 64 96; 93 89 48
მობ: 8 55 18 99 85; 8 99 70 20 44
ელ-ფოსტა: info@maski.edu.ge
ვებ-გვერდი: www.maski.edu.ge

გაუზიარე
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My status
 
 
 

როგორ აღმოაჩინეთ ჩვენი ვებ-გვერდი?

  ინტერნეტის საძიებო სისტემის მეშვეობით
  მეგობარმა მირჩია
  ფასიანი საინფორმაციო სამსახურის დახმარებით
  სხვა ვებ-გვერდზე განთავსებული რეკლამის მეშვეობით
  Facebook-ის დახმარებით