უმაღლესი სასწავლებლები:

დაგვ�კავშ�რდ�თ:
Edu-Guide - ედუ-გა�დ�
მ�ს: გურამ�შვ�ლ�ს №14
თბ�ლ�ს�, საქართველო
ტელ: 72 96 02
მობ: 8 93 725 730
Skype: edu-guide.ge
ელ-ფოსტა: info@edu-guide.ge

ვებ-გვერდ�: www.edu-guide.ge
ვებ-გვერდ�: www.edu-child.ge